टेलिमेडिसिनमा प्रगति नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा क्रान्ति

नेपालमा टेलिमेडिसिनको प्रयोगलाई प्रविधिको विकास र बढ्दो इन्टरनेटको पहुँचले तीव्रता दिएको छ